Legea privind steroizii anabolizanti si substantele dopante

Publicat in

Informatii despre ce prevede legislatia din Romania in privinta steroizilor anabolizanti si substantelor de doping.

Cand au aparut initial steroizii anabolizanti si androgeni erau legali; ii puteai cumpara din orice farmacie fara a fi nevoie de prescriptie medicala. In anii 1970, Comitetul Olimpic International a luat atitudine in privinta steroizilor anabolizanti si a interzis sportivilor care se aflau sub tutela sa sa ii foloseasca. In curand si alte agentii sportive au urmat exemplul. Dar aceste interziceri se intamplau lent si mult timp uzul steroizilor si altor substante de doping a fost tolerat. Lucrurile au inceput sa se schimbe spre finalul anilor '80. 

Mass media deja incepuse sa afle despre folosirea acestor substrante si odata cu notorietatea au intervenit si alte agentii guvernamentale care au facut uzul de substante de doping ilegal. Legile in privinta utilizarii steroizilor si altor substante variaza mult de la tara la tara. Aici nu vorbim de competitiile sportive, unde testarea pozitiva inseamna suspendare, ci de vinderea sau detinerea unor astfel de substante care in unele tari se pedepseste si cu puscarie. 

In cele mai multe tari vanzarea si detinerea steroizilor anabolizanti dar si altor substante dopante (hormoni de crestere, beta-agonisti, insulina, etc.) se face legal doar prin detinerea unei prescriptii medicale. Acesta este si cazul in Romania.

La noi in tara este interzisa atat vanzarea steroizilor fara a avea drept sau fara prescriptie medicala, cat si cumpararea lor fara prescriptie medicala. Cumpararea reprezinta contraventie si amenda este una usturatoare de  20.000 - 40.000 lei. La fel si daca esti prins ca detii astfel de substante sau daca vinzi. Dar in cazul vanzariii lucrurile se complica, putand exista si situatii agravante, si existand posibilitatea ca pe langa amenda sa existe prejudicii precum cheltuieli cu distrugerea substantelor confiscate si evaziune fiscala. De asemenea, cum multe astfel de substante sunt contrafacute, vanzarea lor intra si sub incidenta falsificarii de medicamente. 

Fabricarea propriu-zisa de astfel de substante, fara a avea licenta, se pedepseste cu amenda si inchisoare plus acuzatii de evaziune fiscala si fals. 
Cu alte cuvinte, cel mai grav este daca vinzi si/sau produci substante dopante, pedepsele fiind ceva mai blande daca esti prins cumparand.

Mai jos este citatul exact din legea privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc. La final exista si o anexa cu lista substantelor interzise. 

Legea nr. 104/2008 – Republicare - Monitorul Ofcial nr. 451 din 28 iunie 2011; Versiune consolidata in 01/02/2014

CAPITOLUL I


Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementeaza prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc. 
(2) Substantele dopante cu grad mare de risc sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta lege. 
(3) Anexa poate fi modificata prin hotarâre a Guvernului, prin înscrierea unei noi substante sau prin radierea unei substante, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping. 
Art. 2. – (1) În cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile dispozitiile art. 3 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicata. 
(2) Prin producerea de substante dopante cu grad mare de risc se întelege fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea de substante dopante cu grad mare de risc, precum si de produse care au în compozitie astfel de substante, fara drept. 
(3) Prin trafic ilicit de substante dopante cu grad mare de risc se întelege oferirea, distribuirea, vânzarea, cumpararea, administrarea, transportul, trimiterea, procurarea, detinerea, introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul si exportul ori alte operatiuni privind circulatia substantelor dopante cu grad mare de risc si a produselor care au în compozitie astfel de substante, fara drept. 


CAPITOLUL II


Consiliul de prevenire si combatere a traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc

Art. 3. – Pe lânga Agentia Nationala Anti-Doping se înfiinteaza Consiliul de prevenire si combatere a traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, organ consultativ fara personalitate juridica, denumit în continuare Consiliul. 
Art. 4. – (1) Consiliul are în componenta 7 membri, dupa cum urmeaza:
a) presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping;
b) un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, desemnat de presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
c) un reprezentant al Inspectoratului General al Politiei Române, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Române;
d) un reprezentant al Autoritatii Nationale a Vamilor, desemnat de vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
e) un reprezentant al Ministerului Public, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie;
f) un reprezentant al Ministerului Sanatatii, desemnat de ministrul sanatatii;
g) un reprezentant al Ministerului Justitiei, desemnat de ministrul justitiei. 
(2) Activitatea Consiliului este condusa de un presedinte care este si presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping. 
(3) Mandatul membrilor Consiliului este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia o singura data. 
(4) Membrii Consiliului sunt obligati sa respecte secretul profesional si sa depuna declaratii de confidentialitate si privind conflictul de interese, potrivit legii. 
(5) Consiliul se întruneste în sedinte ordinare organizate trimestrial si în sedinte extraordinare organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea presedintelui. 
(6) Convocarea Consiliului se face cu cel putin 5 zile lucratoare înainte de data sedintei si va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi si documentatia necesara. 
(7) Deciziile Consiliului sunt adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. 
(8) Membrii Consiliului, care participa la sedinte, beneficiaza de o indemnizatie de sedinta în cuantum de 20% din indemnizatia lunara a presedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului ca urmare a participarii la sedinte nu poate depasi într-o luna 20% din indemnizatia lunara a presedintelui. 
Art. 5. – (1) Calitatea de membru al Consiliului înceteaza înainte de termen, în urma retragerii mandatului de catre institutia publica care l-a desemnat sau prin deces. 
(2) În cazul prevazut la alin. (1) autoritatile prevazute la art. 4 alin. (1) desemneaza un nou reprezentant, al carui mandat dureaza pâna la expirarea mandatului celui în locul caruia a fost numit. 
Art. 6. – Consiliul îndeplineste urmatoarele atributii:
a) analizeaza masurile sau operatiunile convenite de catre institutiile si autoritatile publice cu atributii în domeniul prevenirii si combaterii traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, în scopul identificarii disfunctionalitatilor intervenite în aplicarea acestora si al formularii de propuneri pentru eliminarea lor;
b) propune armonizarea, actualizarea si adaptarea legislatiei în domeniu cu reglementarile internationale, pe baza datelor privind amploarea si caracteristicile nationale ale traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc;
c) întocmeste raportul anual privind evolutia si nivelul traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, pe care Agentia Nationala Anti-Doping îl înainteaza Guvernului si organismelor internationale abilitate sa asigure aplicarea prevederilor conventiilor internationale, în conformitate cu acordurile semnate de România. 
Art. 7. – Inspectoratul General al Politiei Române si Autoritatea Nationala a Vamilor, prin formatiunile centrale specializate în prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor transmit, de îndata, Agentiei Nationale Anti-Doping date în legatura cu prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, în conformitate cu atributiile acestora. 


CAPITOLUL III


Masuri speciale privind combaterea traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc în salile de culturism si de fitness

Art. 8. – (1) Personalul împuternicit din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping are dreptul sa verifice daca activitatea în salile de culturism si de fitness se desfasoara potrivit reglementarilor prezentei legi. 
(2) Agentia Nationala Anti-Doping are dreptul sa efectueze teste doping în rândul practicantilor de culturism si de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substantelor dopante cu grad mare de risc în sportul recreativ. 
(3) Testarea doping prevazuta la alin. (2) se efectueaza numai cu acordul expres, în scris, al practicantului de culturism sau de fitness si cu respectarea principiului confidentialitatii datelor acestuia. 

Punere în aplicare Art. 8. prin Norma metodologica Norma metodologica din 28.09.2011 pentru aplicarea prevederilor ... din 28/09/2011 :

CAPITOLUL IV Supravegherea respectarii regimului juridic al substantelor dopante cu grad mare de risc
Art. 20. - (1) Supravegherea respectarii regimului juridic al substantelor dopante cu grad mare de
risc de catre Agentia Nationala Anti-Doping se exercita prin verificarea documentelor si prin
controale.
(2) Controalele se efectueaza de catre personalul anume împuternicit din cadrul Agentiei
Nationale Anti-Doping, în baza unui plan anual de control.
(3) Personalul împuternicit din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping are drept de acces în salile de culturism si/sau de fitness, pe baza legitimatiei de serviciu si în baza ordinului de control emis de presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping.
Art. 21. - (1) Agentia Nationala Anti-Doping are dreptul sa efectueze teste doping în rândul
practicantilor de culturism si de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substantelor
dopante cu grad mare de risc în sportul recreativ. Testarea doping se efectueaza numai cu
acordul expres, în scris, al practicantului de culturism sau de fitness si cu respectarea principiului confidentialitatii datelor personale ale acestuia.
(2) Cu ocazia controlului, personalul împuternicit din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping
urmareste:
a) existenta si valabilitatea certificatului emis de catre Agentia Nationala Anti-Doping;
b) concordanta dintre soldul scriptic si soldul faptic al produselor comercializate în cadrul salilor de culturism sau de fitness;
c) sortimentele de suplimente alimentare care sunt vândute practicantilor de culturism si fitness sau ce substante sunt utilizate de catre acestia;
d) existenta notificarii emise de autoritatile competente pentru suplimentele alimentare puse în vânzare;
e) respectarea prevederilor art. 3 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea
suplimentelor nutritive de catre sportivi, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
511/2006.
(3) Procedura de control se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping. 

hormon de crestere natural

Art. 9. – (1) Pentru desfasurarea activitatilor în salile de culturism sau de fitness este obligatorie autorizarea de catre Agentia Nationala Anti-Doping prin eliberarea certificatului de functionare din punctul de vedere al reglementarilor anti-doping. 
(2) Certificatul de functionare prevazut la alin. (1) nu poate fi eliberat sau, daca a fost eliberat, este retras de drept, în cazul în care în salile de culturism si de fitness se comercializeaza substante dopante cu grad mare de risc. 
(3) Modul si conditiile de eliberare, suspendare si retragere ale certificatului prevazut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarâre a Guvernului. 
(4) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a normelor metodologice prevazute la alin. (3), salile de culturism si de fitness au obligatia de a solicita eliberarea certificatului de functionare prevazut la alin. (1). 
(5) Pentru eliberarea certificatului prevazut la alin. (1), se percepe, potrivit legii, o taxa al carei cuantum se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping, sumele astfel obtinute constituindu-se venituri proprii.

Punere în aplicare prin Ordin 160/2011 :

Art. 1. - (1) Se aproba taxa pentru autorizarea desfasurarii activitatilor în salile de culturism sau de fitness, în cuantum de 500 de lei.
(2) Cuantumul taxei prevazute la alin. (1) se actualizeaza o data la 2 ani, pe baza indicelui de
inflatie stabilit de Institutul National de Statistica. 
 
(6) În vederea eliberarii certificatului prevazut la alin. (1), persoanele juridice, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale ce desfasoara activitati sportive de culturism sau de fitness trebuie sa faca dovada detinerii de catre unul dintre angajatii acestora a atestatului de absolvire a cursului de instruire anti-doping, organizat de catre Agentia Nationala Anti-Doping. 
(7) Metodologia, modul si conditiile de organizare a cursului de instruire anti-doping, conditiile si modul de eliberare a atestatului de absolvire prevazute la alin. (6) se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping. 

Punere în aplicare Art. 9. prin Norma metodologica Norma metodologica din 28.09.2011 pentru aplicarea prevederilor ... din 28/09/2011 :

Art. 2. - Autorizarea activitatilor desfasurate în salile de culturism si/sau de fitness, efectuate de persoane juridice, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale, se face de catre Agentia Nationala Anti-Doping.
Art. 3. - (1) Autorizarea este procedura de abilitare a persoanelor juridice, întreprinderilor
individuale si întreprinderilor familiale pentru a desfasura activitati în salile de culturism si/sau de fitness, care se materializeaza prin eliberarea de catre Agentia Nationala Anti-Doping a
certificatului de functionare din punctul de vedere al reglementarilor antidoping, denumit în
continuare certificat, act administrativ individual.
(2) Prin titular al certificatului se întelege persoana juridica, întreprinderea individuala sau
întreprinderea familiala pentru care a fost eliberat certificatul.
(3) Modelul certificatului se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.
Art. 4. - (1) Persoana juridica, întreprinderea individuala sau întreprinderea familiala care solicita autorizarea activitatilor desfasurate în salile de culturism ori de fitness trebuie sa faca dovada detinerii de catre unul dintre angajatii acesteia a atestatului de absolvire a cursului de instruire antidoping, prevazut la art. 9 alin. (6) din Legea nr. 104/2008, republicata.
(2) Cursul de instruire antidoping prevazut la alin. (1) vizeaza cunoasterea legislatiei nationale si internationale care reglementeaza activitatea antidoping, cunoasterea substantelor dopante cu grad mare de risc, precum si cunoasterea efectelor secundare ale utilizarii substantelor dopante cu grad mare de risc. 

Punere în aplicare Art. 9. prin Norma metodologica Norma metodologica din 28.09.2011 pentru aplicarea prevederilor ... din 28/09/2011 :

CAPITOLUL II Autorizarea activitatilor desfasurate în salile de culturism si/sau de fitness
Art. 5. - (1) Activitatea în salile de culturism si/sau de fitness se desfasoara pe baza certificatului eliberat de catre Agentia Nationala Anti-Doping.
(2) Certificatul eliberat de Agentia Nationala Anti-Doping este valabil pe o perioada de 3 ani.
(3) Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatului emis de Agentia Nationala Anti-Doping se realizeaza prin depunerea unei cereri de catre solicitant în termen de 30 de zile de la data
expirarii termenului prevazut la alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 9.
(4) O copie a certificatului se va afisa la sala de culturism si/sau fitness, într-un loc accesibil si vizibil publicului.
Art. 6. - Pentru eliberarea certificatului, persoanele juridice, întreprinderile individuale sau
întreprinderile familiale ce desfasoara activitati sportive de culturism ori de fitness depun la
Agentia Nationala Anti-Doping o cerere prin care solicita autorizarea.
Art. 7. - (1) Pentru eliberarea certificatului, persoanele juridice, întreprinderile individuale sau
întreprinderile familiale solicitante vor achita o taxa de autorizare.
(2) Nivelul taxei de autorizare se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale AntiDoping, în conditiile legii.
Art. 8. - (1) Cererile de autorizare se depun si se înregistreaza la sediul Agentiei Nationale AntiDoping.
(2) Modelul formularului-tip al cererii de autorizare, precum si modul de înregistrare al acesteia se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.
(3) Formularului-tip al cererii de autorizare se elibereaza solicitantului atât pe suport hârtie, cât si în format electronic.
Art. 9. - La cererea de autorizare adresata Agentiei Nationale Anti-Doping persoana juridica,
întreprinderea individuala sau întreprinderea familiala trebuie sa anexeze:
a) copia certificata pentru conformitate cu originalul a certificatului unic de înregistrare sau a altui document echivalent stabilit prin actele normative în vigoare;
b) certificatul de cazier judiciar al administratorilor sau reprezentantilor;
c) declaratia pe propria raspundere a persoanei autorizate de catre persoana juridica,
întreprinderea individuala sau întreprinderea familiala sa semneze cererea, prin care se atesta ca datele prevazute în aceasta si în documentele anexate corespund realitatii si ca are cunostinta ca falsul în declaratii se pedepseste potrivit legii penale;
d) copia certificata pentru conformitate cu originalul a statutului de functionare si, dupa caz, a
actelor modificatoare ale acestuia, din care sa rezulte ca desfasoara activitati sportive de
culturism si/sau de fitness;
e) dovada achitarii taxei de autorizare;
f) lista actualizata cu suplimentele alimentare distribuite în sala, care va cuprinde urmatoarele
specificatii:
1. denumirea comerciala a produsului;
2. denumirea societatii producatoare si/sau distribuitoare;
3. lista ingredientelor;
4. copia certificatului de notificare emis de institutia competenta;
g) copia atestatului de absolvire a cursului de instruire organizat de catre Agentia Nationala AntiDoping.
Art. 10. - (1) Autorizarea functionarii salilor de culturism si fitness din punctul de vedere al
reglementarilor antidoping se realizeaza prin emiterea certificatului.
(2) Respingerea cererii de autorizare trebuie sa fie motivata si se dispune prin ordin al
presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping, care se comunica solicitantului.
(3) Ordinul prevazut la alin. (2) poate fi atacat în fata instantei de contencios administrativ, în
conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 11. - În situatia în care intervin modificari ale elementelor de identificare a persoanei juridice, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale autorizate, aceasta este obligata, sub sanctiunea suspendarii certificatului, sa le notifice în scris Agentiei Nationale Anti-Doping, în termen de 15 zile de la data producerii lor. 
Art. 12. - Eliberarea unui nou certificat în caz de pierdere sau distrugere ori în caz de furt se face la cererea scrisa a titularului acestuia, adresata Agentiei Nationale Anti-Doping.
Art. 13. - Persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale carora le-a
fost retras certificatul pot solicita autorizarea activitatilor de culturism si/sau fitness, cu conditia îndeplinirii procedurilor de autorizare prevazute de prezentele norme metodologice, inclusiv achitarea taxei de autorizare corespunzatoare.
CAPITOLUL III Suspendarea si retragerea certificatului
Art. 14. - Agentia Nationala Anti-Doping dispune suspendarea certificatului sau, dupa caz,
retragerea acestuia în cazul în care constata încalcarea dispozitiilor Legii nr. 104/2008,
republicata, si ale prezentelor norme metodologice.
Art. 15. - (1) Suspendarea certificatului are ca efect sistarea temporara a desfasurarii activitatii de catre titularul sau, pe perioada dispusa prin ordinul de suspendare.
(2) Reluarea activitatii dupa suspendarea certificatului se face numai la cererea scrisa a titularului acestuia si numai dupa ce personalul abilitat al Agentiei Nationale Anti-Doping constata ca au fost înlaturate cauzele care au condus la suspendarea acestuia.
(3) La expirarea perioadei de suspendare, persoanele juridice, întreprinderile individuale sau
întreprinderile familiale solicita în termen de 10 zile lucratoare, în scris, Agentiei Nationale AntiDoping verificarea, prin personalul abilitat, a remedierii deficientelor care au determinat
suspendarea.
(4) Daca persoanele juridice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale nu solicita
constatarea remedierii acestor deficiente si reluarea activitatii, în termenul prevazut la alin. (3), Agentia Nationala Anti-Doping va dispune retragerea certificatului.
Art. 16. - Suspendarea certificatului se dispune în urmatoarele situatii:
a) în cazul prevazut la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 104/2008, republicata;
b) în lipsa notificarii Agentiei Nationale Anti-Doping cu privire la schimbarile intervenite în datele de identificare a titularului certificatului;
c) în cazul prevazut la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 104/2008, republicata.
Art. 17. - Retragerea certificatului se dispune în urmatoarele situatii:
a) în cazul prevazut la art. 16 alin. (3) din Legea nr. 104/2008, republicata;
b) în cazul în care persoana autorizata nu mai îndeplineste una sau mai multe dintre conditiile
necesare în vederea autorizarii;
c) de drept, în cazul comercializarii si detinerii substantelor cu grad mare de risc;
d) în cazul în care nu se mai respecta dispozitiile art. 4 alin. (1);
e) în cazul comercializarii de suplimente alimentare care contin substante dopante cu grad mare de risc în salile de culturism si fitness;
f) în cazul comercializarii de suplimente alimentare care sunt contaminate cu substante dopante cu grad mare de risc, conform rezultatelor analizelor de laborator, în salile de culturism si fitness;
g) în cazurile în care Agentia Nationala Anti-Doping constata ca documentele prevazute la art. 9 lit. d) si g) nu sunt conforme cu realitatea sau contravin unor dispozitii legale în vigoare;
h) în cazul condamnarii definitive pentru o infractiune care a avut loc în salile de culturism si
fitness, în legatura cu substantele dopante cu grad mare de risc a unui angajat al persoanei
juridice, al întreprinderii individuale autorizate sau a unui membru al întreprinderii familiale
autorizate.
Art. 18. - (1) Suspendarea sau retragerea certificatului se dispune prin ordin de catre presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping, la propunerea organelor cu atributii de control în materie, în baza constatarilor acestora.
(2) Ordinul de suspendare sau de retragere prevazut la alin. (1) se comunica titularului si poate fi atacat în conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Ordinul de suspendare ori, dupa caz, de retragere a certificatului produce efecte de la data
comunicarii.
(4) Perioada de suspendare a certificatului se calculeaza de la data comunicarii ordinului de
suspendare prevazut la alin. (1).
Art. 19. - Agentia Nationala Anti-Doping publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, denumirea sau numele titularului certificatului, adresa acestuia, data emiterii certificatului, precum si ordinele de suspendare si pe cele de retragere a certificatelor.
Art. 29. - (1) Persoanele juridice, întreprinderile individuale ori întreprinderile familiale care 
desfasoara activitati sportive de culturism si/sau de fitness sunt obligate sa solicite eliberarea
certificatului în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentelor norme metodologice.
(2) Agentia Nationala Anti-Doping va elibera certificatele în termen de 90 de zile lucratoare de la data înregistrarii cererii la Agentia Nationala Anti-Doping, cu conditia ca documentatia anexata sa fie completa, potrivit prevederilor art. 9.
(3) În cazul în care Agentia Nationala Anti-Doping constata o neregularitate a documentatiei
anexate cererii de autorizare, se vor aplica prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul prevazut la alin. (2) urmând sa curga de la data completarii documentatiei.
(4) Daca persoana juridica, întreprinderea individuala sau întreprinderea familiala nu completeaza documentatia în termen de 30 de zile lucratoare de la data comunicarii neregularitatilor constatate, cererea de autorizare se respinge prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale AntiDoping

Art. 10. – În vederea exercitarii atributiilor de control prevazute la art. 8 alin. (1), Agentia Nationala Anti-Doping încheie protocol de colaborare cu Oficiul National al Registrului Comertului în vederea eliberarii, gratuit, a listei actualizate a persoanelor care au ca obiect de activitate activitati sportive, recreative si distractive. 
Art. 11. – (1) În scopul asigurarii exercitarii în teritoriu a competentelor prevazute de lege, se înfiinteaza 8 oficii zonale pentru prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, dintre care unul în municipiul Bucuresti, denumite în continuare oficii, compartimente fara personalitate juridica, în structura Agentiei Nationale Anti-Doping. 
(2) Sediile oficiilor, competenta teritoriala, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping. 
(3) Agentia Nationala Anti-Doping poate prelua în administrare, în conditiile legii, terenuri, spatii si bunuri necesare desfasurarii activitatii oficiilor sau activitatea acestora se poate desfasura în spatii închiriate în conditiile legii. 
Art. 12. – (1) Statul de functii, structura posturilor pe oficii, precum si încadrarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare. 
(2) Salarizarea personalului oficiilor se realizeaza în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping. 
(3) Numarul maxim de posturi pentru fiecare oficiu este de 3, cu exceptia celui organizat în municipiul Bucuresti, unde numarul maxim de posturi este de 9, cu posibilitatea redistribuirii acestora în functie de nevoile la nivel de teritoriu si pentru eficientizarea activitatii proprii. 
(4) Atributiile, sarcinile si raspunderile personalului încadrat în oficii se stabilesc prin fisa postului. 


CAPITOLUL IV


Sanctiuni

Art. 13. – (1) Fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia substantelor dopante cu grad mare de risc, cu exceptia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului si a derivatilor sai, a eritropoietinei, a hormonilor de crestere si a substantelor chimice care sporesc producerea naturala si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, fara drept, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei. 
(2) Oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, detinerea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron si de derivati ai sai, de eritropoietina, de hormoni de crestere si de substante chimice care sporesc producerea naturala si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, fara drept, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei. 
Art. 14. – (1) Comercializarea si detinerea în salile de culturism si de fitness a substantelor dopante cu grad mare de risc, cu exceptia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului si a derivatilor sai, a eritropoietinei, a hormonilor de crestere si a substantelor chimice care sporesc producerea naturala si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei. 
(2) Comercializarea si detinerea în salile de culturism si de fitness de steroizi anabolici sintetici, de testosteron si de derivati ai sai, de eritropoietina, de hormoni de crestere si de substante chimice care sporesc producerea naturala si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei. 
Art. 15. – (1) Desfasurarea activitatii în cadrul salilor de culturism sau de fitness fara certificatul de functionare prevazut la art. 9 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei. 
(2) Pe lânga aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate dispune ca sanctiune complementara suspendarea activitatii salii de culturism sau de fitness pe o durata de cel mult 6 luni. 
Art. 16. – (1) Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping în salile de culturism si de fitness, în scopul exercitarii atributiilor de control, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei. 
(2) Pe lânga aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator dispune ca sanctiune contraventionala complementara suspendarea activitatii salii de culturism sau de fitness pe o durata de cel mult 6 luni. 
(3) Refuzul prevazut la alin. (1) manifestat de doua ori în cursul unui an atrage retragerea certificatului de functionare emis de Agentia Nationala Anti-Doping. 
(4) Reluarea activitatii în cadrul salilor de culturism sau de fitness dupa suspendarea prevazuta la alin. (2) se va face dupa efectuarea controlului de catre personalul împuternicit. 
Art. 17. – (1) Introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul sau exportul de substante dopante cu grad mare de risc, fara autorizatie emisa de autoritatile competente, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei. 
(2) Introducerea sau scoaterea din tara, precum si importul ori exportul de steroizi anabolici sintetici, de testosteron si de derivati ai sai, de eritropoietina, de hormoni de crestere si de substante chimice care sporesc producerea naturala si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, fara autorizatie emisa de autoritatile competente, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 45.000 lei. 
Art. 18. – (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 13 si aplicarea sanctiunii se fac de catre inspectorii sanitari de stat împuterniciti de Ministerul Sanatatii si de catre personalul anume împuternicit din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. 
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 14–16 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume împuternicit din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping. 
(3) Constatarea contraventiei prevazute la art. 17 si aplicarea sanctiunii se fac de catre personalul anume împuternicit de Autoritatea Nationala a Vamilor si de catre personalul anume împuternicit din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. 
(4) Contraventiilor prevazute la art. 13–17 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art. 19. – (1) Fabricarea, prepararea, procesarea si transformarea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron si de derivati ai sai, de eritropoietina, de hormoni de crestere si de substante chimice care sporesc producerea naturala si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, fara drept, se pedepsesc cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei. 
(2) Tentativa se pedepseste. 
(3) Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri în vederea comiterii infractiunii prevazute la alin. (1). 
Art. 20. (Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.) – (1) Pentru infractiunea prevazuta la art. 19, constituie circumstante agravante urmatoarele situatii:
a) savârsirea faptei de catre o persoana care are, potrivit prezentei legi, atributii în prevenirea si combaterea dopajului;
b) oferirea, prescrierea, administrarea de substante dopante cu grad mare de risc unui minor;
c) savârsirea faptei de catre o persoana care îndeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, iar fapta a fost savârsita în exercitarea acestei functii. 
(2) Daca infractiunea prevazuta la art. 19 este savârsita în conditiile vreuneia dintre circumstantele agravante prevazute la alin. (1), maximul special al pedepselor se majoreaza cu o treime. 
Art. 21. (Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 187/2012 începând cu 01.02.2014.) – Nu se pedepseste persoana care, înainte de începerea urmaririi penale, denunta autoritatilor competente participarea sa la o asociere sau întelegere în vederea comiterii infractiunii prevazute la art. 19, permitând astfel identificarea si tragerea la raspundere penala a celorlalti participanti. 
Art. 22. – Persoana care a comis infractiunea prevazuta la art. 19 si care, în timpul urmaririi penale, denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savârsit infractiunea prevazuta la art. 19 beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege. 
Art. 23. – (1) Substantele dopante cu grad mare de risc si alte bunuri care au facut obiectul faptelor prevazute în prezentul capitol se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, contravenientul sau condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. 
(2) Se confisca, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea substantelor dopante cu grad mare de risc si a bunurilor prevazute la alin. (1). 
(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate si banii confiscati, potrivit alin. (1) si (2), se constituie venituri la bugetul de stat si se evidentiaza în cont separat în bugetul de stat. 
Art. 24. – În cazul solicitarii expertizei substantelor confiscate, costurile privind contravaloarea expertizei sunt suportate de catre solicitant. 
Art. 25. – (1) Substantele dopante cu grad mare de risc confiscate se distrug. Pastrarea de probe este obligatorie. 
(2) Distrugerea substantelor dopante cu grad mare de risc se efectueaza periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de catre o societate comerciala autorizata, în prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Consiliului. 
(3) Cheltuielile ocazionate de distrugerea substantelor dopante cu grad mare de risc se suporta de proprietar sau de persoana de la care au fost ridicate. 
(4) Procedura de distrugere a substantelor dopante cu grad mare de risc confiscate, prevazute la alin. (1), se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotarâre a Guvernului. 

Punere în aplicare Art. 25. prin Norma metodologica Norma metodologica din 28.09.2011 pentru aplicarea prevederilor ... din 28/09/2011

CAPITOLUL V Preluarea, pastrarea, depozitarea si distrugerea substantelor dopante cu grad
mare de risc

Art. 22. - (1) Substantele si bunurile ridicate de catre organul constatator în vederea confiscarii vor fi predate în termen de 30 de zile, pe baza de proces-verbal, responsabilului desemnat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.
(2) În termen de 24 de ore de la primire, substantele si bunurile confiscate vor fi depuse la
Camera pentru produse cu substante interzise (CPSI) a Agentiei Nationale Anti-Doping.
(3) Organul constatator al contraventiilor prevazute la art. 13-17 din Legea nr. 104/2008,
republicata, potrivit art. 18 din acelasi act normativ, care procedeaza la ridicarea în vederea
confiscarii a substantelor dopante cu grad mare de risc, va lua masurile necesare pentru
pastrarea acestora în conditii optime, de securitate si de conservare, pâna la predarea lor în
vederea depozitarii în CPSI.
Art. 23. - Conditiile tehnice ale CPSI, modul de acces la CPSI si procedura de pastrare si
depozitare a substantelor confiscate se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale
Anti-Doping.
Art. 24. - Gestiunea procedurii de distrugere a substantelor dopante cu grad mare de risc se
realizeaza de catre Agentia Nationala Anti-Doping prin Directia de combatere a traficului ilicit de substante interzise.
Art. 25. - (1) Distrugerea substantelor dopante cu grad mare de risc se efectueaza periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de catre o societate comerciala autorizata, în prezenta unei comisii formate din reprezentantii Consiliului de prevenire si combatere a traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, denumit în continuare Consiliul, prevazut la art. 4 din Legea nr. 104/2008, republicata.
(2) Comisia este formata din 3 membri, dintre care un presedinte desemnat de presedintele
Consiliului si 2 membri desemnati prin votul majoritatii simple a Consiliului.
Art. 26. - (1) Comisia pentru distrugerea substantelor dopante cu grad mare de risc are
urmatoarele atributii:
a) verifica mentiunile cuprinse în procesul-verbal de predare-primire a substantelor dopante cu
grad mare de risc confiscate, încheiat între autoritatea publica din care face parte agentul
constatator care a dispus confiscarea si Agentia Nationala Anti-Doping;
b) verifica mentiunile cuprinse în procesul-verbal de predare-primire a substantelor dopante cu
grad mare de risc confiscate, încheiat între Agentia Nationala Anti-Doping si societatea autorizata sa efectueze incinerarea acestora;
c) consemneaza într-un proces-verbal distrugerea substantelor dopante cu grad mare de risc, pe baza proceselor-verbale mentionate la lit. a) si b).
(2) Pastrarea, clasarea si arhivarea documentelor prevazute la alin. (1) se realizeaza conform
dispozitiilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 27. - Formularele proceselor-verbale prevazute la art. 26 alin. (1) se aproba prin ordin al
presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.
Art. 28. - Substantele dopante cu grad mare de risc se distrug periodic doar în baza titlului
executoriu conform dispozitiilor art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, unei ordonante emise de procuror sau unei hotarâri judecatoresti definitive pronuntate de o instanta penala. 


Art. 26. – În cazul în care substantele descoperite pe parcursul controlului intra si sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007, Agentia Nationala Anti-Doping are obligatia de a înstiinta de îndata organele de urmarire penala competente, precum si Agentia Nationala Antidrog, regimul sanctionator aplicabil fiind cel prevazut în aceste acte normative. 


CAPITOLUL V


Dispozitii finale

Art. 27. – În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agentiei Nationale Anti-Doping, Guvernul va adopta normele metodologice prevazute la art. 9 alin. (3) si la art. 25 alin. (4). 
Art. 28. – În vederea îndeplinirii prevederilor art. 11 si 12, se suplimenteaza numarul maxim de posturi prevazut în Hotarârea Guvernului nr. 1.522/20061) privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006, cu un numar de 30 de posturi si se va suplimenta bugetul Cancelariei Primului-Ministru alocat pe anul 2008, de la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul bugetar 67.01 – Cultura, recreere si religie, titlul 51 – Transferuri între unitati ale administratiei publice, pentru Agentia Nationala Anti-Doping, conform prevederilor legale în vigoare. 
Art. 29. – Dispozitiile capitolului IV din prezenta lege se completeaza în mod corespunzator cu dispozitiile Legii nr. 227/2006, republicata. 
Art. 30. – La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga art. 42 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011. 

ANEXA

LISTA SUBSTANŢELOR DOPANTE CU GRAD MARE DE RISC

Nr.

crt.

Sectunea

Grupa de substante

Substanta activa

1

Agenti anabolici

Steroizi anabolici androgeni exogeni

1-androstendiol

1-androstendionă

bolandiol

bolasteron

boldenon

boldion

calusteron

clostebol

danazol

dehidroclormetiltestosteron

dezoximetiltestosteron

drostanolon

etilestrenol

fluoximesteron

formebolon

furazabol

gestrinon

4-hidroxitestosteron

mestanolon

mesterolon

metenolon

metandienonă

metandriol

metasteron

metildienolon

metil-1-testosterone

metilnortestosteron

metiltestosteron

metribolonă (metiltrienolon) 

miboleron

nandrolon

19-norandrostendionă

norboleton

norclostebol

noretandrolon

oxabolon

oxandrolon

oximesteron

oximetolon

prostanozol

quinbolon

stanozolol

stenbolon

1-testosteron

tetrahidrogestrinonă

trenbolon

Steroizi anabolici androgeni endogeni

androstendiol

androstendionă

dihidrotestosteron

prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA) 

testosteron, precum şi următorii metaboliţi şi izomeri: 5 alfa-androstan-3 alfa, 17 alfa-diol; 5 alfa-androstan-3 alfa, 17 beta-diol; 5 alfa-androstan-3 beta, 17 alfa-diol; 5 alfa-androstan-3 beta, 17 beta-diol; androst-4-en-3 alfa, 17 alfa-diol; androst-4-en-3 alfa, 17 beta-diol; androst-4-en-3 beta, 17 alfa-diol; androst-5-en-3 alfa, 17 alfa-diol; androst-5-en-3 alfa, 17 beta-diol; androst-5-en-3 beta, 17 alfa-diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3 beta, 17 betadiol); 5-androstendion (androst-5-en-3,17 dionă); epidihidrotestosteron; epitestosteron, 3 alfa-hidroxi-5 alfaandrostan 17-onă; 3 beta-hidroxi-5 alfa-androstan-17-onă; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon

Alti agenţi anabolici

clenbuterol

modulatorii receptorilor androgeni selectivi (SARMs) 

tibolon

zeranol

zilpaterol

2

Hormoni peptidici, factori de crestere si substante inrudite

Agenti de stimulare a eritropoezei

eritropoietină (EPO) 

darbepoietină (dEP) 

metoxi polietilen glicolepoetină beta (CERA) hematidă

Gonadotrofina corionica (CG) şi hormonul luteinizant (LH) la barbati

follitropinum alfa

follitropinum beta

gonadotrophinum chorionicum

goserelinum

hormon luteinizant

Corticotrofinele

leuprorelinum

tetracosactidum

triptorelinum

Hormonul de crestere (GH) şi factorii de creştere ce afecteaza sinteza/degradarea proteinei muschilor, tendoanelor sau ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibra

hormonul de creştere (GH) somatotropin

Factorii de creştere insulino-similari (IGF-1) 

somatomedin C

aminotrope-7 anterior pituitary

pituitary growth hormone (pGH) 

mecasermin

factori de creştere mecanici (MGFs) 

factorul de creştere a trombocitelor derivate (PDGF) 

factori de creştere a fibroblastelor (FGFs) 

factori de creştere a endoteliului vascular (VEGF) 

factor de creştere a hepatocitelor (HGF) 

3

Hormoni antagonisti si modulatori

Inhibitori de aromataza

aminoglutetimid

anastrozol

androstatriendionă

4-androstern-3,6,17-triona (6-oxo) 

exemestan

formestan

letrozol

testolactonă

Modulatori ai receptorilor de estrogeni selectivi (SERMs) 

raloxifen

tamoxifen

toremifen

Alte substante antiestrogenice

clomifen

ciclofenil

fulvestrant

Agenţi care modifica functia (functiile) miostatinei

inhibitori ai miostatinei

4

Dopajul cu sange

Cresterea artificiala a absorbtiei, transportului sau eliberarii de oxigen

perfluorochimicale

efaproxiral (RSR 13) 

înlocuitori de sânge

hemoglobina microincapsulată

5

Manipularea chimica si fizica

Falsificarea sau incercarea de a falsifica, cu scopul de a altera integritatea si validitatea probelor recoltate in timpul controalelor doping

proteazele

6

Dopajul genetic

Transferul de celule sau elemente genetice (de exemplu: ADN, ARN) 

 

Utilizarea de agenti biologici sau farmacologici care modifica expresia genelor

peroxisome proliferator activated receptor delta (PPAR delta) 

agonistii axis PPAR delta-AMP-activated protein kinase (AMPK) 

7

Stimulentele

Stimulente nonspecifice

Stimulente specifice

adrafinil

amfepramonă

amifenazol

amfetamină

amfetaminil

benfluorex

benzfetamină

benzilpiperazină

bromantan

clobenzorex

cocaină

cropropamidă

crotetamidă

dimetilamfetamină

etilamfetamină

famprofazonă

fencamină

fenetilină

fenfluramină

fenproporex

furfenorex

mefenorex

mefentermină

mesocarb

metamfetamina (D-) 

p-metilamfetamină

metilendioxiamfetamină

metilendioximetamfetamină

metilhexanamină (dimetilpentilamină) 

modafinil

norfenfluramină

fendimetrazină

fenmetrazină

fentermină

4-fenilpiracetam (carfedon) 

prenilamină

prolintan

andrenalină (epinefrină) 

catină

efedrină

etamivan

etilefrină

fenbutrazat

fencamfamină

heptaminol

izometeptenă

levmetamfetamină

meclofenoxat

metilefedrină

metilfenidat

niketamidă

norfenefrină

octopamidă

oxilofrină

parahidroxiamfetamină

pemolină

pentetrazol

fenprometamină

propilhexedrină

pseudoefedrină

selegilină

sibutramină

stricnină

tuaminoheptan

8

Narcotice

 

buprenorfină

dextromoramidă

diamorfină (heroină) 

fentanil

remifentanil

 

sufentanil

hidromorfonă

metadonă

morfină

oxicodonă

oximorfonă

pentazocină

petidină

9

Canabinoide

 

delta9-tetrahidrocanabinol (THC) 

haşiş

 

marijuana

 

HU-210 

 

Referinte

Urmareste-ne
pe facebook

Steroizi.ro - sursa ta de informatii pentru cele mai noi tehnici de antrenament,

cele mai bune planuri nutritionale si cele mai eficiente metode de slabire si definire.

Oricare ar fi scopul tau, noi iti punem la dispozitie uneltele de care ai nevoie pentru a iti construi corpul pe care il vrei.